"Último Resorte"

ES, Hospitalet de Ll., Sala Salamandra
23/03/2013
La Bruja
Pako Beer